Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Elfogadom
Kapcsolat Rátz László életrajz Kezdőlap

PEDAGÓGUSOK ELISMERÉSE - RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMÛDÍJ 2005

A mai napon Rátz Tanár Úr Életmûdíjat kap nyolc középiskolai pedagógus, pályafutásuk során nyújtott kiemelkedõ munkájuk elismeréséül. A fejenként 1 millió forintos díjat ünnepélyes keretek között adják át a Thália Színházban, a hazai szakmai közélet jeles képviselõinek jelenlétében. Az életmûdíjat a Graphisoft R&D Rt., az Ericsson Magyarország Kft., valamint a Richter Gedeon Rt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma évente ítéli oda összesen 8 millió forint értékben. A kitüntetettek olyan középiskolai tanárok, akik az alapítók tevékenységi köréhez kapcsolódó matematika-, fizika-, kémia- és biológiaoktatásban kimagasló szerepet töltenek be. Az életmûdíj immár 5 éves történetében a klasszikusnak számító matematika, fizika, kémia hármas mellett, az idén - a Richter Gedeon Rt. felajánlása alapján - a kör kibõvült a biológiával.


A magyar természettudományos oktatás támogatására 2001-ben alapított Rátz TanárÚr Életmûdíjat nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a Bolyai János MatematikaiTársulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbizottságainak, valamint a MagyarKémikusok Egyesületének és a MTA Biológiai Tudományok Osztálya ajánlásai alapjánaz Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda azadott év kitüntetettjeinek összesen 8 millió forint értékben. A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanító aktív, valamintegykor tanító tanárokat terjeszthetik fel írásban a szakmai és társadalmi szervezetek,valamint az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerõ munkaközösségek. Az egyenként1 millió forint összegû életmûdíjat két matematika, két fizika - két kémia éskét biológia tanár kapja, akik az alapítók tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódótantárgyak népszerûsítésében és a tehetséggondozásban kimagasló eredményeket értek el. A három nagyvállalat - amely egyetért abban, hogy a társadalmi szerepvállalásaz oktatás területén kiemelkedõ fontosságú feladat - közös kezdeményezésénekcélja, hogy tisztelettel adózzon azon pedagógusok elõtt, akik áldozatos szakmaimunkájuk révén kiemelkedõ eredménnyel képzik a jövõ tehetségeit. A Rátz TanárÚr Életmûdíjjal kívánnak hozzájárulni a magyarországi természettudományos oktatásbanvégzett tanári munka rangjának, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.A három cég azért választotta Rátz Lászlót, a Fasori Evangélikus Gimnázium legendáshírû matematikatanárát az életmûdíj névadójául, hogy ne csak a világhírû tudósokneve és teljesítménye, hanem tanáraiké is közismertté váljék. A 2005-es év díjazottjai: Matematika: Némethy Katalin és Herczeg János Fizika: Dr. Jurisits József és Rónaszéki László Kémia: Dr. Tóth Zoltán és Hajnissné Anda Éva Biológia: Bognár József és Mezeiné dr. Kopasz Mária Rátz László (1863-1930) a 20. század fordulójának egyik kiváló pedagógiai érzékû és nagy tudományos felkészültségû tanár egyénisége volt. A híres Fasori Gimnázium matematikatanára lett, ahol 35 éven át, nyugdíjazásáig tanított. Egész pályafutása alatt arra törekedett, hogy minden diákja megértse és megszeresse a matematikát, és ezt tanításának érdekességével, lenyûgözõ elõadásmódjával el is érte. A tanári hivatást mindennél fontosabbnak tartotta. A tehetséges diákokkal külön is foglalkozott. Az õ tanítványa volt többek között Neumann János, az elsõ számítógép megalkotója, és Wigner Jenõ is, akibõl Nobel-díjas fizikus lett. A Graphisoft-ról: "A jövõt legjobban akkor jósolhatjukmeg, ha magunk találjuk ki azt"
Alan Kay (Smalltalk feltalálója)
Az 1982-ben Budapesten alapított Graphisoft® úttörõje és vezetõje a Virtuális Épület koncepcióhoz kapcsolódó alkalmazások fejlesztésének. Széles körben tekintik a Társaságot a világ elsõ számú épület-modell alapú szoftver szállítójának és építõipari informatikai szolgáltatójának. A cég budapesti központján kívül világszerte hat leányvállalattal, illetve irodával rendelkezik. Az ArchiCAD®-et és a cég többi termékét több mint 100.000 építész, valamint építõipari szakember használja a világ minden táján. A Graphisoft részvényeit a Budapesti Értéktõzsdén (GRAPHI) jegyzik. A Graphisoftról és termékeirõl részletes információ található a www.graphisoft.com honlapon. A Graphisoft oktatást támogató tevékenysége szervesen kapcsolódik a cég kultúrájához. A vállalat minden évben nagyvonalúan támogatja az oktatást és a tehetséggondozást Magyarországon, hogy tisztelettel adózzon a kiemelkedõ tanári, pedagógusi teljesítmények elõtt, és példájával ösztönözze a többi magyarországi vállalatot a hazai oktatás különbözõ területeinek támogatására. A Graphisoft évente több mint tízmillió forinttal járul hozzá a közép-, illetve felsõfokú matematikaoktatás és építészeti képzés színvonalának emeléséhez. A cég a középiskolai oktatókat támogató Matematika Alapítványának és a Rátz Tanár úr alapítványban való részvételén túl támogatja hazai és külföldi szakmai események megrendezését. Ericsson Magyarország Kft. - Az Ericsson folyamatos technológiai vezetõ szereperévén formálja a mobil és széles sávú internetes kommunikáció jövõjét. Az Ericssontöbb mint 140 országban kínál innovatív megoldásokat, ezzel támogatva a világleghatékonyabb kommunikációs vállalatainak létrehozását. Az Ericsson Magyarország alapítása óta elkötelezte magát a hazai oktatás fejlesztésemellett. Fontos feladatának tekinti a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainakerõsítését, a hazai kutatás és felsõoktatás nemzetközi integrációjának elõzmozdítását,a középiskolai és egyetemi képzés támogatását. Mindezek megvalósítása érdekébenszorosan együttmûködik több hazai felsõoktatási intézménnyel, és 1999-ben díjakatalapított a tantárgyaik népszerûsítésében és a tehetséggondozásban kiemelkedõteljesítményt nyújtó középiskolai matematika és fizika tanárok részre. További információ a következõ címen www.ericsson.com/hu található. Az 1901-ben alapított Richter Gedeon Rt. a hazai gyógyszergyártás meghatározóképviselõje, Közép-Kelet-Európa egyik legjelentõsebb gyógyszercége. A magyarcégek közül egyedülálló érdekeltségi piachálózata felöleli az Európai Uniószámos országát, az Amerikai Egyesült Államokat és Japánt; Közép-Kelet Európábanés a FÁK országaiban regionális multinacionális szerepet tölt be. 2004-ben599 millió USD éves árbevételének több mint kétharmada exporttevékenységbõl,80 országból - köztük EU, USA, Japán, Oroszország - származott. A vállalat30 országban képviselteti magát leányvállalatain és képviseleti irodáin keresztül.Termelõ tevékenységet Magyarországon budapesti és dorogi gyárában végez, dekülföldön - Oroszországban, Romániában, Lengyelországban, Ukrajnában és Indiában- is rendelkezik gyártókapacitással. A Társaság termékpalettája mintegy százfélekészítményt tartalmaz, felölelve szinte valamennyi terápiás területet. Hagyományosszteroid kémiai ismereteinek köszönhetõen a nõgyógyászati terápiás területvilágszerte elismert és jelentõs szereplõje. A Társaság bevételének jelentõsrésze az originális kutatás-fejlesztési tevékenység eredménye, mely jelenlega központi idegrendszerre ható szerekre összpontosít. Az originális kutatásmellett generikus készítményfejlesztéssel ill. kémiai eljárásfejlesztésselfoglalkozik; kiemelkedõ innovációs tevékenysége elismeréseként a Társaság számosalkalommal nyert innovációs díjat. A Richter Gedeon Rt., társadalmi szerepvállalásának megfelelõen, a magyar egészségügyetés az oktatást támogatja, mely területek pártfogására számos alapítványt hozottlétre. A társaság pályázatokon és alapítványokon keresztül évente több millióforinttal segíti a fiatal vegyészmérnökök és gyógyszerészhallgatók továbbképzésétéppúgy, mint a kémiában kiemelkedõ tehetségû középiskolásokat, valamint azoktatásban jelentõs szerepet betöltõ tanárokat. A Társaság azonban nemcsaka vegyész szakemberek képzését támogatja, hanem jelen van a mûszaki, az orvosi,valamint a közgazdaságtudományi egyetemek támogatói között is az ország számospontján. A Richter Gedeon Rt. a magyarországi oktatás, képzés, felnõtt oktatás,valamint a tudományos kutatás terén nyújtott kiemelkedõ támogatásáért 2000 decemberében az Oktatási Minisztérium Kármán Tódor-díjban részesítette. A 2001 szeptemberében megrendezett Top 200 gálán a Társaság, mint a közösségi célokérta legtöbbet és legeredményesebben tevõ vállalat Felelõsségtudat?díjat vehetettát. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemtõl Mecénás-díjat, Kõbánya Önkormányzatátólkitüntetést kapott jelentõs támogatásáért. A Richter Gedeon Rt. alapító tagjaa 2003-ban magyarországi magánszemélyek és vállalkozások által életre hívottMecénás Klubnak. További információ: www.richter.hu További információ: www.ratztanarurdij.hu Graphisoft R&D Rt. Czéh Eszter, humánpolitikai igazgató Telefon: (1) 437 3000 E-mail: eczeh@graphisoft.hu Ericsson Magyarország Kft. Székely Borbála, kommunikációs igazgató Telefon: (1) 437-7432 E-mail: borbala.szekely@ericsson.com Richter Gedeon Rt. Beke Zsuzsa, PR vezeto Telefon: (1) 431 4888 E-mail: zs.beke@richter.hu