Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Elfogadom
Kapcsolat Rátz László életrajz Kezdőlap

Dr. Kecskés Andrásné

A középiskolát a Veres Pálné Gimnáziumban végezte, ahol dr. Szereday Évától tanulta a kémiát. Ez meghatározta pályaválasztását: az ELTE-n 1964-ben kémia-fizika középiskolai tanári diplomát szerzett jeles min?sítéssel. Egy tanévet Pápán, majd 1965-77 között Várpalotán, A Thuri György Gimnáziumban tanított. 1969-70-ben elvégezte az ELTE komplex szaktárgyi továbbképzését, kiváló min?sítéssel. 1970-tol a Thuri György Gimnáziumban az induló kémia tagozatot vezette. Tanítványai az OKTV-n és az Irinyi versenyen többször is sikerrel szerepeltek. 1977-tol a budapesti Bem József Óvón?i Szakközépiskolában tanított. 1979-ben az Országos Pedagógiai Intézetbe hívták általános iskolai kémia tantárgygondozónak. Az Intézetben f? feladatként a szakfelügyel?k szakmai és módszertani továbbképzését vezette a tantárgygondozás aktuális feladatai mellett. Az új tantervet a Virányos úti általános iskolában maga is kipróbálta: két tanévet itt is tanított. 1983-ban bekapcsolódott a JATE Pedagógiai Tanszéke által indított Megtanítási stratégia cím? kutatási programba. A kémia munkacsoport (vezet?je dr. Nagy József) tagjaként a tantárgy szakanyagainak (tananyagstruktúrák, fogalomrendszer, tanulói és tanári programfüzetek, feladatbankok, felmér?lapok) kidolgozásában vett részt. A kutatás tapasztalatait az általános iskolai tantervi és tankönyvi korrekció munkálataiban, valamint a tankönyvek átdolgozásában sikerült közvetlenül hasznosítania. A kutatási programban elkészült saját munkái összefoglalásaként 1987-ben a Kritériumorientált feladatrendszer, Kémia 7. cím? disszertációval doktorált a JATE Bölcsészkarán, summa cum laude min?sítéssel. Még ebben az évben a JATE Pedagógiai Tanszékét?l megbízást kapott a Diagnosztikai vizsgarendszer Kémia 8. feladatlapjainak elkészítésére. Az általános iskolai tananyag legfontosabb tudáselemeit tartalmazó, a struktúrák szerinti teljes lefedésének igényével összeállított 12 változatot tartalmazó feladatrendszer 1988-ban, majd 1990, illetve 1992-ben került reprezentatív felmérésre, és azóta is számos helyen (sz?kített változatban) az iskolai eredménymérés egyik sokat használt eszköze. Eleinte OPI munkatársként, 1985-tol pedig el?bb a TIT Kémia választmánya, majd 1990-tol a Magyar Természettudományi Társulat Kémia Szakosztálya tagjaként irányította és irányítja az általános iskolai országos kémiaverseny szakmai munkáját. A versenynek 1986-ban a Hevesy György nevet adták. 1988-tól az OPI-ban a középiskolai kémia tantárgygondozását is végezte. Az érettségi tételek összeállítása, valamint az OKTV versenybizottságának ügyvezet? elnöki teend?inek ellátása is a feladatai közé tartozott. 1986-89 között (a lap megsz?néséig) szerkesztette A kémia tanítása c. módszertani folyóiratot. 1991-ben az OKI keretében megalakult Közoktatási Szolgáltató Irodában (1992-tol önálló Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda) az érettségi és OKTV csoport vezet?je lett. Eddigi szakért?i feladatai mellett az országos vizsgák és versenyek szervezési, illetve a tételek expediálási munkáit irányította 1995-ig. 1994-tol az új módszertani lap, A Módszertani lapok, Kémia cím? folyóiratot szerkesztette 2003-ig. 1995-ben nyugdíjba vonult. Azóta a kémia tantárgy szakért?i feladataival foglalkozik (érettségi, OKTV, Hevesy verseny). 2003-tól a KÖKÉL szerkeszt?bizottságának, valamint az Irinyi verseny versenybizottságának a tagja. Várpalotai tanári pályafutásom zárásaként az Oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetést kapott. A Hevesy versenyben végzett munka elismeréseként 1987-ben emlékérmet, 1990-ben pedig Bugát-Szent-györgyi érmet vehette át a Magyar Természettudományi Társulattól. A (Rozgonyi Jánosnéval közösen írt, közel 80 000 példányszámban használt) általános iskolai 7. osztályos kémiatankönyve 1996-ban elismer? oklevelet, újraírt változata pedig 2003-ban arany díjat kapott