Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Elfogadom
Kapcsolat Rátz László életrajz Kezdőlap

Dr. Zátonyi Sándor

1928-ban Csepregen született. Középiskolai tanulmányainak befejezése után, 1947-ben tanítói oklevelet, majd 1953-ban általános iskolai matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. 1967-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán pedagógia szakos oklevelet kapott. Tanári tevékenységét Zsira és Szakony községekben kezdte, majd 1954-ben matematika-fizika szakfelügyel?i megbízást kapott Sopron város és járás területére. 1960-ban megyei vezet? szakfelügyel? lett, 1968-tól a szakfelügyelet mellett Sopronban a Pet?fi Sándor Általános Iskolában, kés?bb pedig az Orsolya téri Általános Iskolában tanított. 1962-ben Kovács Zoltán Vas megyei szakfelügyel?vel együtt megbízást kapott általános iskolai fizika tankönyvek írására. Tankönyveiket a fizikatanárok mintegy 15 évig használták, munkájukért 1966-ban Állami-díj kitüntetésben részesültek. 1971 és 1988 között az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) munkatársaként dolgozott, feladatai közé tartozott az általános iskolai fizikatanítás irányítása, gondozása, felügyelete. Az 1978-as fizika tanterv kidolgozásának irányítója, a tantervi útmutató, a részletes követelményrendszer kidolgozása, a kísérleti oktatás szervez?je, irányítója, értékel?je, kés?bb pedig a reprezentatív eredményvizsgálatok végz?je volt. 1984-ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen doktori címet szerzett pedagógiából. 1985-tol 1988-as nyugállományba vonulásáig az OPI igazgatóhelyetteseként koordinálta az általános iskolával foglalkozó tantárgygondozók munkáját. 1988-tól nyugdíjasként, félállásban a Gy?r-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézetben a természettudományos tantárgyak szaktanácsadóinak csoportvezet?je, illetve tantárgyfejleszt?. 1987-88-ban Smidéliusz Zsuzsával együtt megírta az Energia cím? fakultációs tankönyvet az általános iskolai, a fizika iránt érdekl?d? tanulók számára. 1988-ban elnyerte az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Mikola Sándor-díját. A nyolcvanas évek végén az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja elnökeként az Öveges József Általános Iskolai Fizikaverseny egyik szervez?je, elindítója, valamint az els? tatai verseny zs?rijének elnöke volt. Több éven át a Magyar Pedagógiai Társaság Általános Iskolai Tagozatának társelnökeként is tevékenykedett. Hosszú éveken keresztül volt a Gy?r-Moson-Sopron megyében az Öveges verseny megyei fordulóinak feladat-kit?zoje és a zs?ri elnöke. A 90-es évek elején ifj. Zátonyi Sándorral alternatív tantervet dolgozott ki a hatosztályos gimnáziumi fizika tanításához, majd elkészítették a hozzá illeszked? hatkötetes tankönyvsorozatot és a tanári kézikönyveket. A Nemzeti Alaptantervnek és a Kerettanterveknek megfelel?en új tankönyveket írt a 7. és a 8. osztály számára. A 90-es évek közepét?l részt vett a fizika követelményrendszerének kidolgozásában, a készül? feladatgy?jtemény feladatainak összeállításában és kipróbálásában, az elért eredmények értékelésében. 1995-tol a szegedi Alapm?veltségi Vizsgaközpont küls? munkatársa. Els? szakmai publikációja 1953-ban látott napvilágot. Azóta mintegy 35 könyve jelent meg, legutóbb a Képességfejleszt? fizikatanítás cím?. A több mint 200 közlemény, cikk mutatja felkészültségét, széles és mély ismereteit, rendkívüli munkabírását. Az általános iskolai fizikatanári ankétok rendszeres el?adója. Hosszú pályafutása során mind az általános iskolai korú gyerekek, mind az ?ket tanító kollégák körében sikeres és széleskör?, fizikát népszer?sít? tevékenység. jellemezte munkásságát. Dr. Zátonyi Sándor azon nagy tanár-egyéniségek közé tartozik, akik a legtöbbet tették a fizika tanításának korszer?sítéséért. Publikációival, könyveivel, tankönyveivel egész tanárgenerációk szemléletmódját formálta. A Rátz Tanár Úr Életm?díj a fentebb bemutatott mintegy 57 éven keresztül kifejtett eredményes szolgálat, tevékenység, munka elismerése.